Ogród Dzwonów Pokoju


Stylizowany na megalityczny krąg Ogród Dzwonów Pokoju, ustawiony wśród ruin poaustriackiej prochowni.
| 06.10.2012 |Leave a Reply